Úvodní strana

Nová budova školy

Zde na webových strákách si již můžete přečíst nové číslo zpravodaje. Mimo jiné v něm naleznete článek o stavbě nové budovy školy. Protože je to projekt velký a významný, článek zveřejňuji i takto samostatně na hlavní stránce webu obce.

Studii a projekt nové budovy pro nás zpracovává Ing. Arch. Jan Linhart. Za jeho kvalitní práci a citlivý přístup k místu i provozu školy mu patří velý dík.

Celý článek...

Blížící se letní turistická sezóna – informace krajského úřadu

V souvislosti s letní turistickou sezónou registruje Ministerstvo vnitra každoročně zvýšený zájem občanů o vydání osobních dokladů. Vzhledem k tomu, že našim společným cílem je zkvalitňování služeb pro občany a zlepšování fungování veřejné správy, připravilo Ministerstvo vnitra informační leták shrnující zásady týkající se cestování do zahraničí s dětmi. Uvedený leták je k dispozici zde.

Vodovod a Kanalizace Solopisky - doplňující informace

Oznamujeme, že termín pro předložení Smluv o smlouvě budoucí o připojení k vodovodní síti/kanalizaci (dále jen „Smlouva“) v Solopiskách byl prodloužen do pondělí 11. 4. 2016

Dále zveřejňujeme dodatečné informace k vodovodu a kanalizaci, které vzešly ze schůzky v hasičárně v Solopiskách.

Celý článek...

Znak a vlajka obce vybrány!

Zastupitelé k Vašim názorům přihlédli a na svém druhém jednání v roce 2016 schválili konečnou podobu znaku a vlajky obce. Doufáme, že symboly budou obci přiděleny ještě v letošním roce.

Třebotovznak1b

Třebotovvlajka1-2

 

 

Celý článek...

Strana 6 z 16

Joomla extensions by Siteground Hosting