Zastupitelstvo

Email Tisk PDF

Zastupitelstvo

starostka: Ing. Jitka Šůrová

místostarostka: Ing. Lucie Crlíková

Ostatní členové zastupitelstva: Ing. František Brych, Veronika Černá, Zdeněk Chlaň, Marek Jaroušek, Mgr. Tomáš Moucha, Mgr. Alice Rahmanová, Marek Veselý


Termíny zasedání Obecního zastupitelstva v roce 2016: 14. 1., 28. 1., 18. 2., 10. 3., 31. 3., 21. 4., 12. 5., 2. 6., 23.  6., 25. 8., 22. 9., 13. 10., 3. 11., 24.11., 15. 12.