Zastupitelstvo

Email Tisk PDF

Zastupitelstvo

starostka: Ing. Jitka Šůrová

místostarostka: Ing. Lucie Crlíková

místostarostka: Alice Rahmanová

Ostatní členové zastupitelstva

Ing. František Brych
Veronika Černá
Zdeněk Chlaň
Marek Jaroušek
Bc. Tomáš Moucha
Marek Veselý


Termíny zasedání Obecního zastupitelstva v roce 2014: 6. 11., 20. 11., 4.12., 18. 12.