Zastupitelstvo

Email Tisk PDF

Zastupitelstvo

starostka: Ing. Jitka Šůrová

místostarostka: Ing. Lucie Crlíková

Ostatní členové zastupitelstva: Ing. František Brych, Veronika Černá, Zdeněk Chlaň, Marek Jaroušek, Mgr. Tomáš Moucha, Mgr. Alice Rahmanová, Marek Veselý


Termíny zasedání Obecního zastupitelstva v 1. pololetí roku 2017: 26.1., 23.2., 23.3., 20.4., 11.5., 1.6., 22.6.