Zastupitelstvo

Email Tisk PDF

Zastupitelstvo

starostka: Ing. Jitka Šůrová

místostarostka: Ing. Lucie Crlíková

místostarostka: Alice Rahmanová

Ostatní členové zastupitelstva

Ing. František Brych
Veronika Černá
Zdeněk Chlaň
Marek Jaroušek
Mgr. Tomáš Moucha
Marek Veselý


Termíny zasedání Obecního zastupitelstva v roce 2015: 15. 1., 5. 2., 26. 2., 19. 3., 9. 4., 21. 5., 11. 6., 2.  7., 3. 9., 24. 9., 15. 10., 5. 11., 26. 11., 17. 12.