Úvodní strana Obecní úřad Zajímá Vás Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

Svoz bioodpadu 25. 11. 2017 - kontejnery

Email Tisk PDF

V sobotu 25. 11. 2017 proběhne

SVOZ BIOODPADU (shnilé ovoce, tráva, listí, větve).

Kontejnery budou přistaveny:

Třebotov - u Růžičků, u kostela, u transformátoru v době od 13:00 hod. do 14:30 hod.
Solopisky - u hasičské zbrojnice v době od 15:00 hod. do 15:30 hod.
Kala - u zastávky v době od 15:30 hod. do 15:45 hod.

PŘIVEZENÝ ODPAD DO KONTEJNERU NAKLÁDÁ KAŽDÝ SÁM.

Nová vyhláška o místním poplatku za odpady

Email Tisk PDF

Od ledna letošního roku je v platnosti nová vyhláška o místním poplatku za odpady. Poplatek 600 Kč za osobu trvale bydlící se nemění a musí se uhradit do konce dubna. Nejdůležitější změnou však je, že se snižuje poplatek za trvale neobydlené objekty (chaty nebo rodinné domy, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba). Nová částka je 730 Kč za objekt (oproti původní částce 860 Kč) a musí se uhradit do konce června.  Nově jsou povinni platit i cizinci, kteří se v Třebotově zdržují po dobu delší 3 měsíců. Celé znění vyhlášky naleznete v sekci Obecně závazné vyhlášky http://www.obectrebotov.cz/index.php/obecni-urad/dokumenty-obce/obecne-zavazne-vyhlasky.

Žádáme občany, aby poplatky za komunální odpad a psy na rok 2017 posílali přednostně bezhotovostně na č. účtu 126584339/0800 s uvedením čísla popisného či evidenčního jako variabilního symbolu. Občané Solopisk a Kaly přičtou ke svému číslu ještě 1000 (např. chata č.e. 756 má VS 1756). Do poznámky pro příjemce, prosíme, uveďte jména osob, za které posíláte platbu (např. Novák Jan+Hana+Marie, 2 psi). Do 30 dnů po přijetí platby na účet vám zaměstnanci technických služeb doručí nalepovací známku na popelnici do schránky. Prosíme Vás o zřízení schránky a viditelné označení čísla domu. Popelnice bez známky nebudou vyváženy po 1. červnu.

Poplatek za psa zůstává 100 Kč, za každého dalšího psa 200 Kč a za psa v bytovce 300 Kč a je splatný do konce února.

Tříděný sběr odpadu

Email Tisk PDF
Odpady se prosím snažte roztřídit přímo doma, pozdější třídění není často možné – smícháním se odpad znečistí nebo slepí. Např. mastný papír už není možno zpracovat.
Žádáme Vás – neodkládejte nic mimo nádoby! Pokud jsou nádoby plné, počkejte, až se pravidelným svozem vyprázdní. Firma Rumpold neodklízí odpad odložený mimo nádoby!
 

Termíny svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu
na rok 2017:
Jarní termín svozu: sobota 20. 5. 2017
Podzimní termín svozu: sobota 14. 10. 2017

 

8:00 – 11:00 Třebotov u Obecního úřadu
11:15 – 12:00 Kala
12:15 –13:30 Solopisky u Hasičské zbrojnice

 
Celý článek...

Jak nakládat s bioodpadem

Email Tisk PDF

Co je vhodné ke kompostování a do sběrných nádob na bioodpady ?

Bioodpad z domácností
  - listy a nať ze zeleniny
  - slupky a zbytky ovoce a zeleniny
  - zvadlé květiny, rostliny z květináčů
  - čajové sáčky, kávová sedlina včetně papírových filtrů
  - skořápky z vajec

Celý článek...