Obecní úřad

 • Zastupitelstvo
 • Výbory
 • Matrika
 • Rozpočet obce
 • Technické služby obce
 • Odpadové hospodářství

  Poplatky za svoz komunálního odpadu na rok 2012

  V lednu a únoru 2012 se vybírají poplatky za svoz komunálního odpadu.

  Rezidenti - za každou trvale přihlášenou osobu v domě 500 Kč

  Rekreační objekty – za každý objekt 500 Kč

  Poplatek je možno zaplatit hotově u paní Hlaváčkové na OÚ proti vydané nalepovací známce nebo převodem na účet č.126584339/0800 s uvedením č.p. jako variabilního symbolu (občané Solopisk přidají ke svému č.p. ještě 1000).

  Pokud se Vám nevejdou odpadky do popelnice (spíš výjimečně),  je možno na OÚ zakoupit za 8 Kč igelitový pytel označený firmou Rumpold. Ten bude při svozu popelnic též odvezen.

 • Povinné informace
 • Školní koutek

  aktuální informace

 • Dotace z rozpočtu obce Třebotov