Vodovod a kanalizace Solopisky

Email Tisk PDF

V letošním roce chce obec připravit projekt na kanalizaci a vodovod v Solopiskách a na podzim požádat o dotaci na výstavbu. V případě úspěšné žádosti by mohla být stavba zahájena již v příštím roce. Pro realizaci stavby bude ale nezbytná spolupráce a zájem obyvatel Solopisk, který je základním předpokladem celého projektu. Prosíme občany Solopisk o řádné prostudování všech dokumentů. Informace o smlouvy Vám budou rovněž doručeny do schránek.

1. dopis

2. studie

3. smlouva vodovod

4. smlouva kanalizace

5. příloha info