Úvodní strana Obecní úřad Projekty obce Podané žádosti o dotace

Podané žádosti o dotace

Email Tisk PDF
26. 5. 2014 byla podána žádost u Ministerstva dopravy České republiky na poskytnutí účelové investiční dotace na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2013. Finance jsou určeny na opravu místních komunikací V Třebotově, jedná se o ulice Ke Kostelu, K Třešňovce, V Pořadí a ulice Na Hrázi v Solopiskách. Žádost zní na 3 780 165 Kč z celkově kalkulované částky 4 447 254 Kč.
19. 12. 2013 byla podána žádost u Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na Podporu obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek sborů dobrovolných hasičů. Výše požadované dotace činí 177 328 Kč. DOTACE BYLA PŘIDĚLENA výše přidělené dotace činí 177 238 Kč
12. 12. 2014 byla podána žádost o dotaci na Středočeský fond rozvoje obcí a měst na projekt Oprava místních komunikací v Třebotově. Výše požadované dotace je 4 291 391 Kč z celkové výše investice 4 517 254 Kč. dotace nebyla přidělena
15. 10 2013 byla obci PŘIDĚLENA DOTACE ve výši 2 x 66 000 Kč  pro obě SDH, Solopisky i Třebotov, na pokrytí mimořádných finančních nákladů pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí nasazených v průběhu povodně v červnu 2013. Dále hasiči po povodních získali z fondů Středočeského kraje 6 000 Kč na nákup a opravu požárních čerpadel a 17 300 Kč na nákup věcných prostředků.
červenec 2013 - byla podána žádost na Krajský úřad Středočeského kraje o dotaci na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace po povodních v červnu 2013. Dotace byla určena na Opravu silnice a mostu v Solopiskách. Žádost zní na 1 336 000 Kč z celkově kalkulované částky 4 497 984 Kč. DOTACE BYLA PŘIDĚLENA výše přidělené dotace činí 1 336 000 Kč
Obec dále zísakala dar od Středočeského kraje na pokrytí nákladů v rámci řešení krizové situace po povodních ve výši 160 000 Kč
30. 7. 2013 byla podána žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2013 u Ministerstva dopravy České republiky na opravu a odvodnění Velké strany v Solopiskách. Žádost zní na 305 000 Kč z celkově kalkulované částky 359 100 Kč. DOTACE BYLA PŘIDĚLENA výše přidělené dotace činí 305 000 Kč
17. 5. 2013 byla podána žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI  na vybudování 2. etapy chodníků podél ulice Hlavní v Třebotově a přechodu pro chodce se semaforem. Výše požadované dotace 4 114 589 Kč z celkové částky 7 254 949 Kč.
26. 2. 2013 byla podána žádost o dotaci u MAS Karlštejnsko z Programu rozvoje venkova SZIF na rekonstrukci ulice Krátká - výstavbu vodoteče. Žádost zní na 418 803 Kč z celkově kalkulované částky 521 703 Kč. dotace nebyla přidělena
25. 1. 2013 byla podána žádost o dotaci z Nadace ČEZ na sportovní hřiště. Žádost zní na 2 000 000,- Kč z celkových nákladů na projekt ve výši 2 610 901 Kč. dotace nebyla přidělena
4. 1. 2013 byla podána žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI – v rámci programu zaměřeného na zvýšení bezpečnosti dopravy – na vybudování části chodníků a přechodů pro chodce podél ulice Hlavní v Třebotově. Výše požadované dotace 3 762 120 Kč z celkové částky 6 356 084 Kč.  DOTACE BYLA PŘIDĚLENA výše přidělené dotace činí 2 789 000 Kč
4. 1. 2013 byla podána žádost o dotaci na ROP NUTS II Střední Čechy  v rámci prioritní osy „Doprava“ na projekt „Snazší přístup k podnikání v Třebotově“. Jedná se o opravu místních komunikací – ulic Kolmá, K Březinám, Na Šumavě, Ke Kostelu a K Třešňovce.  Žádost zní na 5 262 663 Kč z celkové částky 7 258 846 Kč. dotace nebyla přidělena
23. 11. 2012 byly podány 2 žádosti o dotaci na OPŽP  v rámci operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 6 "Zlepšování stavu přírody a krajiny" na projekt „Ovocná alej u Třebotova“ – výše požadované dotace 795 736 Kč Kč z celkových nákladů ve výši 884 750 Kč a „Třebotovská zeleň“ – výše požadované dotace 1 004 802 Kč z celkových nákladů ve výši 1 339 735 Kč. DOTACE BYLY PŘIDĚLENY
20. 4. 2012 byla podána žádost o dotaci na SFŽP v rámci operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 1 "Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní" na vybudování vodovodního přivaděče z Prahy-Radotína. Výše požadované dotace činí 9 568 992 Kč z celkových nákladů na projekt ve výši 12 158 818 Kč. DOTACE BYLA PŘIDĚLENA
17. 2. 2012 obec Třebotov podala žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI (program zaměřený na zvýšení bezpečnosti dopravy) pro vybudování chodníků a přechodů pro chodce podél ulice Hlavní v Třebotově. Žádost zní na 9 000 713,- Kč z celkové částky 14 081 435,- Kč. dotace nebyla přidělena
17. 2. 2012 byla podána žádost o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR na vybudování nového oddělení školní družiny „Čtyři roční období“ v ZŠ Třebotov. Výše požadované dotace je 145 404,- Kč z celkové částky 207 720,- Kč. dotace nebyla přidělena
1. 1. 2012 byla podána žádost o dotaci z Nadace ČEZ na dětské hřiště pro větší děti. Žádost zní na 480 000,- Kč. dotace nebyla přidělena
30. 1. 2012 byla podána žádost o dotaci v rámci MAS Karlštejnsko na pořízení traktoru na sekání trávy. Výše požadované dotae je 150 000 Kč z celkové částky 200 000 Kč. DOTACE BYLA PŘIDĚLENA
5. 12. 2011 byla podána žádost o dotaci v rámci Fondu rozvoje obcí a měst, Programu obnovy venkova Středočeského kraje, na realizaci infrastruktury k zásobování pitnou vodou - výstavbu vodního přivaděče z Prahy-Radotína do obce Třebotov. Výše požadované dotace je 4 000 000 Kč z celkové částky 10 883 818 Kč. dotace nebyla přidělena
5. 12. 2011 byla podána žádost o dotaci v rámci Fondu rozvoje obcí a měst, Programu obnovy venkova Středočeského kraje na revitalizaci veřejných prostranství. Výše požadované dotace je 499 000 Kč z celkové částky 550 440 Kč. dotace nebyla přidělena
5. 12. 2011 byla podána žádost o dotaci v rámci Fondu podpory dobrovolných hasičů, Programu obnovy venkova Středočeského kraje, na vybavení 2 JSDH obce Třebotov a Solopisky. Výše požadované dotace je 187 188 Kč z celkové částky 197 040 Kč. DOTACE BYLA PŘIDĚLENA
29.11.2011 byla podána žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí pro projekt Čistý Třebotov. Jeho cílem je pořízení komunálního vozidla pro úklid komunikací. Výše požadované dotace činí 1 738 800 Kč z celkové částky 1 932 000 Kč. DOTACE BYLA PŘIDĚLENA
15. 7. 2011 byla podána žádost o dotaci ROP NUTS II Střední Čechy na rekonstrukci sportovního hřiště. Výše požadované dotace je 7 437 287 Kč z celkové částky 9 297 284 Kč. dotace nebyla přidělena
30. 3. 2011 byla podána žádost o dotaci v rámci Mikroregionu Karlštejnsko v celkové výši 319 970 Kč na zastřešení autobusových zastávek v Třebotově a Solopiskách. DOTACE BYLA PŘIDĚLENA
12. 1. 2011 byla podána žádost o dotaci v rámci Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na výstavbu nové budovy MŠ. Výše požadované dotace je 3 683 675 Kč z celkových investičních nákladů 4 433 675 Kč. dotace nebyla přidělena
28. 1. 2011 byla podána žádost o dotaci u Nadace ČEZ v rámci programu Oranžové hřiště na rekonstrukci školního hřiště. Výše požadované dotace 969 767 Kč. dotace nebyla přidělena