Kostel sv. Martina

Email Tisk PDF

Pseudorománský kostel sv. Martina v Třebotově byl posvěcen v roce 1875. Byl postaven na místě původního kostela pocházejícího pravděpodobně ze začátku 14. století, který byl zbořen z důvodu nutnosti častých oprav a také rozšíření. Nachází se v „dolní“ části Třebotova nedaleko Tvrze. Hlavní oltář kostela pochází z chrámu svatého Víta na pražském hradě a byl zakoupen třebotovským farářem Kellnerem, který již v roce 1864 pomýšlel na stavbu nového kostela. Na pěkné oltářní architektuře jsou rozestavěny ze dřeva řezané, pozlacené barokní sochy čtrnácti svatých pomocníků. Uprostřed oltáře je obraz „Svatý Martin odsekává kus pláště, aby jej dal žebrákovi“, který pro třebotovský kostel namaloval plzeňský malíř Jan Herzog roku 1867.

Nádhernou atmosféru kostela si můžete vychutnat zejména každou sobotu, kdy se zde koná mše svatá v 18 hodin v letním období a v 17 hodim v zimním období. Jednou za měsíc nahradí tradiční vahranní doprovod třebotovská křesťanská kapela a tato mše je určena hlavně pro děti.

Třebotovský kostel však můžete navšívit i při jiných příležitostech. Již třetím rokem se zapojil do známé mezinárodní akce „Noc kostelů“. To je vzácná příležitost, kdy je možné prolézt skutečně každý koutek v kostele, zazvonit si na zvon, obeznámit se s předměty v kostele a přečíst si různé historické i náboženské zajímavosti. Každý podzim se zde koná i zakončení oblíbeného třebotovského svatomartinského lampionového průvodu, kdy kostel opravdu praská ve švech.

http://www.trs-farnosti.cz

Historie kostela

Poprvé se třebotovský kostel uvádí v zápisech při příležitosti platu obce na opravu pražského mostu r. 1235, tehdy zřejmě patřil rytířskému řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Od roku 1630 zde vykonávali duchovní správu kněží Zbraslavského kláštera, který zakoupil statek Třebotov - starou faru.
Dříve zde stál skrovný románský kostelík - kulatý, tzv. vínec o velmi silných zdech, stavěný na způsob kaple sv. Kříže v Poštovské ulici v Praze. Nad víncem stála nesouměrná věž o nepatrné výšce oproti šířce s baňatou střechou. Tento původní kostel, několikráte přistavovaný, získal půdorys ve tvaru S a byl situován od východu na západ. Po stálých opravách a pětadvacetiletém úsilí o stavbu nového kostela došlo r. 1863 k povolení  nové stavby, ale na vlastni útraty. Dle tehdejších zákonů nemuseli rakouští mocipáni přispívat. Všechna tíha stavby dopadla na fialisty. Vonoklšští farníci se dali raději přifařit k Dobřichovicím, aby se vyhnuli výlohám na kostel. Zbylí fialisté si vymínili, aby stavba věže byla odložena, a tak příspěvek rozvržen na více let.

31. 1. 1866 - se odbývá dražební pronájem stavby. Zednický mistr František Vodvářka ze Zbraslavi převzal zbourání starého kostela a stavbu nového.

2. 4. 1866 - v pondělí Velikonoční při posledních službách Božích se farníci dojemně rozloučili se starým chrámem.

3. 4. 1866 - v 7 hodin ráno byla ještě čtena poslední mše a po ní hned se začalo bourat.
Pod kostelní dlažbou se objevilo mnoho lidských kostí zde někdy pohřbívaných. Mezi nimi i přeražený náhrobní kámen z mramoru se znakem (ruka s mečem) a nápisem: „L.P. 1607 umřel jest v Kosoři den památný sv. panny Doroty urozený pán Jan Kalenda ze Statenic a tento v tomto místě očekává zmrtvýchvstání. Všichni jenž tudy jdete v hrob svůj sobě hledíte, že jsem živ byl o tom víte, protož se rozpomínejte, že i vy umřít musíte a mně též rovni budete." Kámen byl zasazen v předsíni hlavního vchodu nynějšího kostela. Též jiný kámen - pískovec, také přeražený, bez nápisu, který byl setřen mnohaletým šlapáním naň - zpodobňoval dvě sestry, poslední dědičky Třebotova. I tento kámen byl do stavby zasazen. Jiných památností se nenašlo.

7. 5. 1866 - vykopány a vysvěceny grunty. Kostel dostal jiný směr.

3. 6. 1866 - v neděli svěcen a položen základní kámen, který je umístěn za oltářem.

11. 4. 1867 - počala stavba věže, kterou se podařilo vymoci.

kostel

1. 8. 1867 - dohotovena malá vížka. Do báně vložen spis se jmény stavitelů. Ve zvoničce byly dva zvony. Poledníček s nápisem "Bdětež, neb nevíte dne ani hodiny" a proto někdy sloužil i za umíráček. Druhý, prostřední, pocházel z chrámu sv. Havla na Zbraslavi z r. 1678 a r. 1867 byl přelit a zavěšen v Třebotově. (Malý zvon zůstal v 1. světové válce.)

16. 11. 1867 - dohotovena věž

17. 11. 1867 - byl pseudorománský kostel požehnán páterem Kellnerem a dne 9. 10. 1875 při příležitosti generální visitace posvěcen kardinálem Schwarzenbergem.

kostel2