Úvodní strana

Objízdná trasa přes Třebotov od 30. října

Email Tisk PDF

Na základě povolení Městského úřadu Černošice, odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací bude z důvodu rekonstrukce silnice II/115 z Černošic směrem na Dobřichovice a úplné uzavírky v Černošicích

od pondělí 30.10.2017 do soboty 9.12.2017

odkloněna doprava na objízdnou trasu, která povede obousměrně z Radotína po sil. II/101 ul. Zderazská přes Třebotov

na sil. III/10120 Kuchař – dále po III/10122 Mořina – III/11621 Mořinka na II/116 a II/115 Dobřichovice - Černošice.