Úvodní strana

Nabídka pracovního místa ASISTENT/KA ÚŘADU v Třebotově

Obec Třebotov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa


ASISTENT/KA ÚŘADU

 

Celý článek...

Petice proti hornické činnosti v lomu Kuchařík

Vážení a milí spoluobčané,

dne 21.9.2017 byl obci Třebotov prezentován záměr hornické činnosti v lomu Kuchařík a jeho rekultivace po roce 2017. Předmětem záměru je dotěžení vápence v ložisku lomu Kuchařík a rekultivace spočívající v zavezení lomu. Obnovení těžby je po naši obec velmi nepříjemná zpráva a hledáme cesty, jak těžbě a především dopravě se zavezením lomu související zabránit. Bohužel díky tomu, že lom se nachází na katastru obce Roblín nemá naše obec téměř žádné možnosti, jak těžbě zabránit. Přesto, že jsem osobně na jednání zastupitelstva obce Roblín vyzvala tamější zastupitele, aby kvalitu našich životů (doprava těžkých nákladních automobilů povede přes naši obec, denně jich tu projedou desítky) nevyměnili za jejich kanalizaci (firma, která bude lom zavážet přislíbila Roblínu pomoc s výstavbou), chystají se někteří zastupitelé hlasovat pro přijetí kladného stanoviska k záměru na jednání zastupitelstva Roblín tuto středu 22.11. v 18.30h.

Někteří obyvatelé Kuchaříku připravili v rychlosti petici. Budu ráda, pokud petici podpoříte svým podpisem. Petiční archy jsou k dispozici na obecním úřadě v Třebotově, na poště a v prodejně Žabka do středy 17h.

Děkuji a jsem s pozdravem

Ing. Jitka Šůrová
starostka obce Třebotov

Svoz bioodpadu 25. 11. 2017 - kontejnery

V sobotu 25. 11. 2017 proběhne

SVOZ BIOODPADU (shnilé ovoce, tráva, listí, větve).

Kontejnery budou přistaveny:

Třebotov - u Růžičků, u kostela, u transformátoru v době od 13:00 hod. do 14:30 hod.
Solopisky - u hasičské zbrojnice v době od 15:00 hod. do 15:30 hod.
Kala - u zastávky v době od 15:30 hod. do 15:45 hod.

PŘIVEZENÝ ODPAD DO KONTEJNERU NAKLÁDÁ KAŽDÝ SÁM.

Poslední svoz biopopelnic v roce 2017

Oznamujeme občanům, že poslední svoz biopopelnic bude ve čtvrtek 23. 11. 2017.

Objízdná trasa přes Třebotov od 30. října

Na základě povolení Městského úřadu Černošice, odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací bude z důvodu rekonstrukce silnice II/115 z Černošic směrem na Dobřichovice a úplné uzavírky v Černošicích

od pondělí 30.10.2017 do soboty 9.12.2017

odkloněna doprava na objízdnou trasu, která povede obousměrně z Radotína po sil. II/101 ul. Zderazská přes Třebotov

na sil. III/10120 Kuchař – dále po III/10122 Mořina – III/11621 Mořinka na II/116 a II/115 Dobřichovice - Černošice.

Svatomartinský jarmark

Jarmark  Malovani

Strana 1 z 16

Joomla extensions by Siteground Hosting