Úvodní strana

Svoz bioodpadu

Příští týden začíná svoz bioodpadu. Bude probíhat opět každý čtvrtek. První svoz bude dne 26. března.

Celý článek...

Místní poplatky - prosíme převodem

Připomínáme občanům, že platby za popelnici a psa na rok 2015 je možné provést i bezhotovostně – na č. účtu  126584339/0800 s uvedením čísla popisného či evidenčního jako variabilního symbolu (občané Sololpisk přičtou ke svému č.p. ještě 1000). Po přijetí platby na účet vám zaměstnanci technických služeb doručí nalepovací známku na popelnici do schránky. (Prosíme Vás o zřízení schránky a viditelné označení čísla domu.) Poplatek je 600,- Kč na osobu na rok pro občany s trvalým pobytem a uhradit se musí do konce dubna. Za trvale neobydlené a rekreační objekty je poplatek 860,- Kč na rok a musí se uhradit do konce června.

Poplatek za psa se nezměnil (100,- Kč za jednoho psa, 200,- Kč za každého dalšího psa a 300,- Kč za psa v bytovce) a je splatný do konce února.

Celý článek...

Vyjádření provozovatele ČOV Třebotov k úniku kalů do potoka Švarcava

Vážení,

na základě Vašeho požadavku Vás informuji o činnosti a odstranění poruchy na ČOV Třebotov. Dne 28.1.2015 došlo k poruše míchadla v denitrifikační nádrži ČOV Třebotov.

Celý článek...

Havárie vody pátek 6. 3. 2015

Z důvodu opravy havárie na vodovodním řadu nepoteče voda v pátek 6. 3. od 8 do 14 hodin v oblasti Třebotova celý Vršek a V Chatách.

Kočky u kontejnerů v Solopiskách

Divoké kočky v okolí kontejnerů v Solopiskách se stávají čím dál větším problémem. Bohužel je to záležitost neřešitelná, dokud bude někdo kočky krmit. Prosím, nedělejte to. Nejen, že díky tomu koček přibývá a kolem kontejnerů je nepořádek, a trápí to všechny sousedy v okolí, ale je to i nebezpečné. Zvláště konzervy od kočičího krmiva roztahané po okolí. Kočičí krmení navíc nevoní jen kočkám, vábí i divočáky. Chcete v takovém prostředí žít?

Celý článek...

Dětské hřiště

Obec Třebotov po dohodě s o.s. Klouzačka přebírá do své správy dětské hřiště u školky. Ještě před převzetím jsme začali intenzivně pracovat na přípravě žádosti o dotaci tak, abychom celé hřiště zrekonstruovali ještě letos. Během minulého týdne jsme vyzývali občany k účasti na výběru hřiště. Hlasování se zúčastnily členky Klouzačky, rodiče dětí mateřské školky i ti, kteří se přišli vyjádřit na úřad. Děkujeme všem, kteří se hlasování zúčastnili a pomohli tak s výběrem hřiště. Hřiště bude dřevěné z akátového dřeva, aby nám vydrželo co nejdéle. Žádost dokončíme a na začátku února bude podána. Teď už jen všichni držte palce, abychom podporu získali.

Celý článek...

Strana 1 z 4

Joomla extensions by Siteground Hosting