Úvodní strana

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Obecní úřad Třebotov podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon) na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Praha-západ (dále jen „katastrální úřad“) č.j. OO-10/2013-210 oznamuje, že v budově Obecního úřadu Třebotov bude v období od 29. 6. 2015 od 9:00 hodin do 13. 7. 2015, vždy v úředních hodinách obecního úřadu (pondělí a středa: 8-12 a 13-18 hod.), vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu (dále jen "obnovený katastrální operát") v katastrálním území Třebotov obce Třebotov.

Dne 29. 6. 2015 od 9:00 do 16:00 bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, v ostatních dnech bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce nebo osoba pověřená obcí (dále jen „zaměstnanec obce“). V případě, že zaměstnanec obce nebude při nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu schopen poskytnout zájemci požadované údaje o jeho vlastnictví, bude možné nahlédnout od 30. 6. 2015 do 13. 7. 2015 do obnoveného katastrálního operátu po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle 284 044 135 v kanceláři č. 135 na Katastrálním pracovišti Praha–západ (Pod sídlištěm 9/1800, 182 12 Praha 8 – Kobylisy), v dohodnutém termínu. Do obnoveného katastrálního operátu bude současně možné od 29. 6. 2015 do 13. 7. 2015 nahlédnout i na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na adrese: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx

Celý článek...

Místní poplatky - prosíme převodem

Připomínáme občanům, že platby za popelnici a psa na rok 2015 je možné provést i bezhotovostně – na č. účtu  126584339/0800 s uvedením čísla popisného či evidenčního jako variabilního symbolu (občané Sololpisk přičtou ke svému č.p. ještě 1000). Po přijetí platby na účet vám zaměstnanci technických služeb doručí nalepovací známku na popelnici do schránky. (Prosíme Vás o zřízení schránky a viditelné označení čísla domu.) Poplatek je 600,- Kč na osobu na rok pro občany s trvalým pobytem a uhradit se musí do konce dubna. Za trvale neobydlené a rekreační objekty je poplatek 860,- Kč na rok a musí se uhradit do konce června.

Poplatek za psa se nezměnil (100,- Kč za jednoho psa, 200,- Kč za každého dalšího psa a 300,- Kč za psa v bytovce) a je splatný do konce února.

Celý článek...

Omezení dopravy v Třebotově v průběhu léta 2015

22. června bude zahájena celková výměna vodovodního řadu v ulici Hlavní v Třebotově. Výměnu bude provádět firma VPK Suchý s.r.o. a bude trvat 1 až 2 měsíce. Z toho důvodu bude v Třebotově na Hlavní ulici omezena doprava. Třebotov bude průjezdný, doprava bude řízena pomocí semaforů. Během prací budou přesouvány autobusové zastávky tak, aby nebyl narušen jejich provoz.

Celý článek...

Získání dotace na obnovu dětského hřiště v Třebotově

S radostí vám oznamujeme, že obec získala přislíbenu dotaci na obnovu dětského hřiště od Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Všem, kteří se zapojili do ankety o jeho nové podobě, moc děkujeme a jsme rádi, že tímto k získání dotace přispěli :) MMR se bude na obnově podílet částkou cca 360 tis. Kč, obec do projektu vloží zbývajících cca 155 tis. Kč. Moc se těšíme, že stávající chátrající prvky budou vyměněny za nové akátové. V nejbližší době bude provedeno výběrové řízení na dodavatele realizace projektu.

Sběrová akce na základní škole

Děti z naší základní školy opět sbírají starý papír, plastová víčka a hliník. Pokud máte doma některé z těchto odpadových surovin, přineste je prosím do školy k hornímu vchodu pod stříšku. Papír nemusí být tříděný, jen nějak svázaný, aby mohl být uskladněn do sklepa. Sběr papíru proběhne od 15. do 24. června 2015.

Celý článek...

Pachatel násilných činů u Vonoklas byl dopaden

Policie sdělila, že pachatel násilných trestných činů v blízkosti obce Vonoklasy byl dopaden. Probíhá ještě důkazní řízení, ale k činům se již přiznal.

Celý článek...

Strana 1 z 7

Joomla extensions by Siteground Hosting