Úvodní strana

Výstražna informace SIVS - město Černošice

Na jev: NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

        Pro celou ČR

        od pondělí 03.08.2015 11:30  do odvolání

Na jev: VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

        Praha do 600 m n.m.

        Středočeský do 600 m n.m.

        Plzeňský do 600 m n.m.

        Jihočeský do 600 m n.m.

        Pardubický do 600 m n.m.

        Královéhradecký do 600 m n.m.

        Liberecký do 600 m n.m.

        Ústecký do 600 m n.m.

        Jihomoravský do 600 m n.m.

        Zlínský do 600 m n.m.

        Olomoucký do 600 m n.m.

        Moravskoslezský do 600 m n.m.

        od úterý 04.08.2015 13:00  do úterý 04.08.2015 22:00

Nad střední Evropou se udržuje nevýrazné tlakové pole. V noci z úterý na

středu přejde přes naše území k východu slábnoucí studená fronta. Před ní k

nám bude zesilovat příliv velmi teplého vzduchu od jihu.

V úterý 4.8. vystoupí maximální teploty na většině území České republiky

nad 31 °C, mimo Karlovarského kraje a kraje Vysočina.  Slabé srážkové úhrny

v předchozím období a nastupující teplý a suchý ráz počasí splňují podmínky

pro vznik požárů na většině území České republiky, s vyjímkou některých

oblastí v pohraničních horách. Riziko vzniku požárů je největší v nižších

polohách, zejména ve středních Čechách a na jižní Moravě.

Vysoké teploty mohou vést k přehřátí a dehydrataci organismu. Je proto

vhodné:

-Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a

odpoledních hodinách.

-Nenechávat děti, ale i zvířata, na přímém slunci, zejména ve stojících

automobilech.

-Zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů bez kofeinu,

přednostně neperlivých, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami.

-Při pobytu na přímém slunci používat ochranné prostředky (krémy s vysokým

UV filtrem, sluneční brýle, pokrývku hlavy).

-Věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, nemocným a starším občanům.

Doporučení ke zmírnění vzniku následků vzniku požárů:

-Kdekoliv v přírodě nerozdělávat oheň, nekouřit, vyhnout se používání i

jiných zdrojů otevřeného ohně.

-V oblastech se zaschlou vegetací a v blízskostí polí s obilím dbát zvýšené

pozornosti při pohybu zemědělské mechanizace a automobilové dopravy.

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Rosa

        ve spolupráci s VGHMÚř

Uzávěra ulice Hlavní od 10.8.

Vážení spoluobčané,

od 11. srpna Správa a údržba silnic středočeského kraje zahájí rekonstrukci Hlavní ulice v Třebotově. Neznám ještě přesné podrobnosti, přesto Vás informuji už teď, abychom se na uzavření silnice mohli všichni připravit.

Prvních 10 dnů nás čeká kompletní uzávěra Hlavní ulice přibližně od prodejny Žabka ke křižovatce se Zálesím. Příjezd od Radotína bude možný do ulice V Zálesí a doprava do ulice K Budeňáku a K Březinkám. Ze Zálesí také bude jezdit autobus ve směru Radotín. Příjezd od Černošic/Chotče bude možný ke křižovatce s ulicí Ke Kostelu a odtamtud do dalších částí Třebotova. Od křižovatky s Chotečskou budou jezdit autobusy ve směru Choteč a Černošice. Spoje budou řešeny tak, aby v Černošicích navazovaly na vlakové spojení do Prahy.

Druhých 10 dnů bude uzávěra přibližně od prodejny Žabka až do cca poloviny cesty na Radotín. V té době tedy nebude možné příjezd od Radotína. Objízdná trasa povede přes Černošice. Tam také pojedou všechny autobusové spoje a to opět z dočasné zastávky u křižovatky s Chotečskou.

Jakmile budu mít podrobnější informace o objízdných trasách a dopravních omezeních, stejně jako informace o autobusových spojích budu Vás informovat. Vzhledem k tomu, že se blíží konec prázdnin a cílem je stihnout celou akci před začátkem školního roku, prosím Vás o maximální toleranci a vstřícnost během stavby, aby vše mohlo proběhnout co nejlépe a nejrychleji.

Sledujte prosím další zprávy na webu obce.

Krásné letní dny

Jitka Šůrová

VÝSTRAHA - nebezpeční požárů

Milí občané,

hejtman Středočeského kraje dnes vyhlásil tzv. období déletrvajícího sucha. Tímto vstupují v platnost předem definovaná opatření, omezení a povinnosti dle Nařízení Středočeského kraje č. 4/2010, čl. 2, odst. 2 (v příloze).

Odkaz na opatření uvedené na webových stránkách Středočeského kraje najdete zde:

https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/stredocesky-hejtman-milos-petera-vyhlasil-zakaz-rozdelavani-ohnu?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Furad%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2

V okolí Třebotova došlo včera v podvečerních hodinách ke dvěma požárům. U lesního požáru poblíž Vonklas zasahovalo několik hasičských jednotek až do dnešního odpoledne. Je možné, že tento požár způsobil nedopalek cigarety. Dbejte tedy prosím zvýšené bezpečnosti.

Jitka Šůrová

Náš region - Třebotov pro každého něco

Třebotov – Nedávno jeden luxusní časopis s „lesklými deskami“ označil Třebotov za „trochu omšelou obec poblíž Černošic“. Co na to říci? Já to tedy vidím jinak! - Více se dočtěte v příloze.

Omezení spotřeby vody

Vážení občané,

 vzhledem k vysoce nadprůměrným spotřebám vody Vás společně se společností Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. žádáme o šetření vodou z veřejného vodovodu. Tato voda není určena pro zálivky, plnění bazénů, mytí aut apod., je primárně určena pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a jejího využití k hygieně.

V tomto období může dojít k situaci, kdy akumulační objem vodojemu nedokáže vždy pokrýt špičkové odběry a proto může docházet k omezeným dodávkám vody, především ve vyšších částech obce. V případě delších výpadků dodávek vody, bude zajištěno náhradní zásobování projíždějícími cisternami. O takové situaci budeme vždy aktuálně informovat prostřednictvím webových stránek obce.

 Děkujeme za pochopení a dodržování uvedeného nařízení.

Jitka Šůrová

Místní poplatky - prosíme převodem

Připomínáme občanům, že platby za popelnici a psa na rok 2015 je možné provést i bezhotovostně – na č. účtu  126584339/0800 s uvedením čísla popisného či evidenčního jako variabilního symbolu (občané Sololpisk přičtou ke svému č.p. ještě 1000). Po přijetí platby na účet vám zaměstnanci technických služeb doručí nalepovací známku na popelnici do schránky. (Prosíme Vás o zřízení schránky a viditelné označení čísla domu.) Poplatek je 600,- Kč na osobu na rok pro občany s trvalým pobytem a uhradit se musí do konce dubna. Za trvale neobydlené a rekreační objekty je poplatek 860,- Kč na rok a musí se uhradit do konce června.

Poplatek za psa se nezměnil (100,- Kč za jednoho psa, 200,- Kč za každého dalšího psa a 300,- Kč za psa v bytovce) a je splatný do konce února.

Celý článek...

Strana 1 z 7

Joomla extensions by Siteground Hosting